36 đoạn tuyến đường gom dân sinh chưa được sửa chữa

Kinh tế - Ngày đăng : 14:59, 10/12/2023

Mặc dù UBND tỉnh đã đốc thúc Ban Quản lý dự án 7 và Ban Quản lý Thăng Long gấp rút sửa chữa, hoàn trả các đoạn tuyến đường dân sinh của các nhà thầu thi công cao tốc để tạo thuận lợi cho người dân lưu thông, phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng tiến độ vẫn chưa đạt…

Theo Sở Giao thông vận tải, đến nay các nhà thầu thi công đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết và đoạn Phan Thiết – Dầu Giây đã sửa chữa được 11 đoạn tuyến, còn lại 36 đoạn tuyến chưa sửa chữa, trong đó trên địa bàn huyện Tuy Phong, đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo có1 đoạn tuyến do Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bình Thuận quản lý bị hư hỏng do vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc. Hiện nay, nhà thầu có sửa chữa, dặm vá trong quá trình sử dụng, dự kiến cuối quý I/2024 sẽ hoàn trả cho đơn vị quản lý. Đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết có 6 đoạn tuyến bị hư hỏng do vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc. Hiện nay qua rà soát của Sở Giao thông vận tải đối với các đoạn tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý thì các nhà thầu thi công cao tốc đã sửa chữa, hoàn trả được 6 đoạn tuyến do huyện và Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bình Thuận quản lý.

Trên địa bàn huyện Bắc Bình có 19 đoạn tuyến bị hư hỏng do vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết. UBND huyện Bắc Bình và Sở Giao thông vận tải (đối với các đoạn tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý đã tiến hành kiểm tra, rà soát 1 đoạn tuyến do huyện quản lý đã được nhà thầu cao tốc sửa chữa hoàn trả; còn lại 18 đoạn tuyến chưa được sửa chữa hoàn trả ( trong đó 15 đoạn tuyến do huyện quản lý và 3 đoạn tuyến do Sở Giao thông vận tải quản lý). Trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc có 7 đoạn tuyến bị hư hỏng do vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Hiện nay, qua kiểm tra của Sở Giao thông vận tải (đối với các đoạn tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý) và UBND huyện Hàm Thuận Bắc, nhà thầu thi công vẫn chưa sửa chữa các đoạn tuyến (5 đoạn tuyến do huyện quản lý, 2 đoạn tuyến do Sở Giao thông vận tải quản lý). Theo UBND huyện Hàm Thuận Bắc, huyện đã làm việc và Ban Quản lý dự án 7 thống nhất sẽ khắc phục, sửa chữa các đoạn tuyến trên trước ngày 15/12/2023. Đối với huyện Hàm Thuận Nam có 9 đoạn tuyến bị hư hỏng do vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc gây ra, gồm: 4 đoạn tuyến thuộc đoạn Đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết và 5 đoạn tuyến thuộc đoạn Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết nhà thầu thi công chưa sửa chữa 4 đoạn 3 tuyến (2 đoạn tuyến do huyện quản lý, 1 đoạn tuyến do Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bình Thuận quản lý và 1 đoạn tuyến do Sở Giao thông vận tải quản lý). Đoạn Phan Thiết – Dầu Giây nhà thầu thi công đã sửa chữa hoàn trả được 3 đoạn tuyến. Còn 2 đoạn tuyến chưa sửa chữa là 1 đoạn tuyến do huyện quản lý và 1 đoạn tuyến do Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bình Thuận quản lý. Ở huyện Hàm Tân có 6 đoạn tuyến bị hư hỏng do vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây. Hiện nay, theo báo cáo của UBND huyện Hàm Tân và kết quả rà soát của Sở Giao thông vận tải (đối với các đoạn tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý) nhà thầu thi công đã sửa chữa khắc phục được 1 đoạn tuyến, đang sửa chữa 1 đoạn tuyến, còn lại 4 đoạn tuyến chưa thực hiện sửa chữa ( trong đó 3 đoạn tuyến do huyện quản lý và 1 đoạn tuyến do Sở Giao thông vận tải quản lý).

Qua các buổi tiếp xúc cử tri ,người dân trong tỉnh khá bức xúc vì các đơn vị triển khai thi công sửa chữa, hoàn trả các đoạn tuyến đường dân sinh chậm. UBND tỉnh đã nhiều lần đi kiểm tra thực tế, gặp gỡ các đơn vị liên quan đốc thúc đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn trả đường cho dân. 2 ban quản lý dự án 7 và Ban Quản lý Thăng Long cũng đã hứa với tỉnh sẽ đốc thúc nhà thầu tiến hành đẩy nhanh tiến độ nhưng đến nay nhiều đoạn, tuyến vẫn chưa thi công hoặc thi công ì ạch…

Trần Thi