NGHỊ QUYẾT Về bổ sung danh mục các dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và phân khai nguồn dự phòng xổ số kiến thiết giai đoạn 2021-2025

Thông tin chính sách mới - Ngày đăng : 16:01, 12/12/2023

Bổ sung danh mục các dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và phân khai nguồn dự phòng xổ số kiến thiết giai đoạn 2021-2025, chi tiết theo biểu đính kèm.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

Phụ lục 1 tại đây

Phụ lục 2 tại đây

.