Khởi sắc Lâm Giang

Dân tộc - Phát triển - Ngày đăng : 05:28, 22/12/2023

Nhiều năm trở lại đây, diện mạo ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí (huyện Hàm Thuận Bắc) có nhiều chuyển biến rõ rệt, kinh tế - xã hội phát triển, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn, đời sống của người dân ngày càng nâng cao.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Lâm Giang là thôn thuần đồng bào dân tộc Chăm, toàn thôn có 693 hộ dân, trong đó gần 80% là đồng bào Chăm. Những năm qua, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đã được cán bộ, đảng viên và đồng bào Chăm đồng tình hưởng ứng. Nhờ đó, diện mạo làng Chăm nơi đây đã khởi sắc đáng kể. Phải kể đến, Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) trực tiếp có tác động tốt đến mọi lĩnh vực đời sống văn hóa - xã hội trong thôn. Năm 2023, 100% hộ dân trong thôn đã đăng ký GĐVH, qua bình xét 3 bước có 681/693 hộ đạt danh hiệu GĐVH (chiếm tỷ lệ 98,27%), trong đó hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH 3 năm liền tiêu biểu (2021 - 2023) chiếm tỷ lệ 14,98%. Đặc biệt, bản sắc văn hóa của dân tộc luôn được bảo tồn và phát huy, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc Chăm trong các lễ hội tín ngưỡng dân gian… tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đoàn kết các dân tộc anh em tại địa bàn dân cư. Các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nạn tảo hôn, thách cưới, ma chay được xóa bỏ. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) được thực hiện có hiệu quả tốt, trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi uống vắc-xin, vitamin A phòng bệnh đạt 100%, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 100%.

1452923e-87c0-4be6-b86d-710b33852e59.jpeg
Thôn Lâm Giang.

Cùng với đó, đồng bào Chăm thôn Lâm Giang đã đồng lòng cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập bằng nhiều hình thức như giúp nhau về vốn, ngày công, cây con giống. Đặc biệt, những hộ nghèo được hỗ trợ phát triển kinh tế, hỗ trợ xây dựng nhà ở. Nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả được nhân rộng như mô hình chăn nuôi bò lấy thịt, chăn nuôi gà thả vườn, phát triển lúa giống, trồng cây ăn trái… Nhờ đó, hộ khá ngày càng tăng đến nay có 430 hộ, hộ trung bình 204 hộ và hộ nghèo giảm xuống còn 3,89% (hiện còn 27/693 hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới). Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân trong thôn đã đồng lòng tích cực đóng góp hiến đất, đóng góp kinh phí cùng Nhà nước bê tông hóa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Riêng năm 2023, thôn Lâm Giang đã thực hiện 5 tuyến đường bêtông xi măng dài 748m với tổng kinh phí 606 triệu đồng, trong đó nhân dân góp trên 212 triệu đồng và góp 50 triệu đồng làm cống thoát nước khu dân cư tổ 7. Ngoài ra, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, nhân dân trong thôn đã phối hợp tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm và khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh dọc tuyến thôn đường Lâm Giang. Nhờ vậy đã tạo nên diện mạo mới về cảnh quan, môi trường, bộ mặt nông thôn ở vùng đồng bào Chăm nơi đây.

ff06f3d1-b947-4f16-b454-c7d64d56a3a3.jpeg
Khánh thành tuyến đường thanh niên thắp sáng làng quê ở thôn Lâm Giang.

Giữ vững thôn văn hóa

Cùng với đó, Ban vận động thôn phối hợp với các đoàn thể, chức sắc, tôn giáo, tiếp tục duy trì mô hình “Chức sắc tôn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự”, “Nhóm nòng cốt tuyên truyền, vận động giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”, “Phụ nữ tuyên truyền, phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em”. Trong năm, Ban vận động thôn phối hợp với Mặt trận xã thành lập mới mô hình Dân vận khéo “Khu dân cư bảo vệ môi trường” tại tổ 2 thôn Lâm Giang. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm. Qua đó, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết trong nhân dân ngày càng được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, không còn tình trạng đơn vượt cấp xảy ra. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái được phát huy, qua việc vận động quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được thôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Với những nỗ lực trên, năm 2023 thôn Lâm Giang giữ vững thôn văn hóa nhiều năm liền và đề nghị huyện công nhận thôn văn hóa và thôn văn hóa điểm năm 2023. Ông Thông Minh Đồng – Trưởng thôn Lâm Giang cho biết: “Kết quả đạt được trên là nhờ sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể từ xã đến thôn, đặc biệt là sự hưởng ứng mạnh mẽ của toàn thể cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong thôn nên Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào thực chất. Điều đáng mừng, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Chăm nói riêng và nhân dân trong thôn nói chung ngày càng được cải thiện; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội giữ vững, góp phần xây dựng thôn văn hóa ngày càng vững chắc”. Có thể thấy, kết quả xây dựng nông thôn mới ở thôn Lâm Giang trở thành điểm sáng trong vùng đồng bào Chăm ở huyện Hàm Thuận Bắc, góp phần tạo nên nhiều thành tựu nổi bật cho địa phương về xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua.

094cc492-56ec-4dfa-9e95-7e35335e2e34.jpeg
Công tác tuyên truyền, vận động giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Theo ông Đồng, năm 2024 thôn Lâm Giang tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, tiếp tục khơi dậy ý thức tự giác của cộng đồng, phát huy đúng mức vai trò chủ thể của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là phong trào “sáng, xanh, đẹp, an toàn”, giao thông nông thôn. Tập trung phối hợp thực hiện có hiệu quả các phong trào ở dân cư vận động nhân dân thực hiện tốt trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ mê tín dị đoan nhằm góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh ở địa bàn dân cư…

Thanh Thuỷ