Đón gần 197.000 lượt khách tham quan bảo tàng

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 10:15, 05/01/2024

BTO-Năm 2023, Bảo tàng tỉnh đón gần 197.000 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu văn hóa, lịch sử, đạt 121% kế hoạch đề ra.
eb845cc6-f499-41b3-9fbe-735c22fee281.jpeg
b7cf150b-a9cf-4a72-942d-e6e8d7086895.jpeg
Hoạt động trưng bày giáo dục lịch sử dân tộc cho học sinh

Trong đó có hơn 3.200 lượt khách nước ngoài. Thu phí, lệ phí tham quan đạt hơn 2,3 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu giao 4%.

Phát huy giá trị các di sản, năm qua hoạt động phổ biến giáo dục văn hóa địa phương cho học sinh trên địa bàn tỉnh được Bảo tàng tỉnh đẩy mạnh, thông qua phối hợp tiếp đón, tổ chức trải nghiệm, trưng bày ảnh tại Nhà Trưng bày Bảo tàng, Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm, Di tích tháp Pô Sah Inư, Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy.

b611f9e0-9b7b-4421-9931-3e61c09153aa.jpeg
Truyền dạy nghệ thuật dân gian vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bên cạnh đó, các phòng nghiệp vụ, trung tâm đã sưu tầm được 121 hiện vật, cổ vật liên quan đến hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và thời kỳ đổi mới đến nay, các hiện vật văn hóa Chăm. Đồng thời tổ chức khảo sát, kiểm tra, sưu tầm di chỉ khảo cổ học tại các di tích văn hóa; xây dựng hồ sơ khoa học trình UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh; thực hiện các nội dung của Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023…

 

Thuỳ Linh