Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chính trị - Ngày đăng : 16:12, 25/01/2024

Đó là đề nghị của đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, đề xuất chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2024 ,diễn ra vào sáng 25/1.

Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu, nhiệm vụ do Thường trực Tỉnh ủy giao. Nổi bật, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân được MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên chú trọng triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần quan trọng đưa các Nghị quyết, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động ngày càng chú trọng đến chất lượng, hướng về cơ sở, cộng đồng dân cư, được nhân dân đồng tình hưởng ứng; nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả được phát hiện, nhân rộng. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được thực hiện tốt. Đặc biệt, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2023 vận động được 24,5 tỷ đồng/9,5 tỷ đồng, đạt 258%. Từ nguồn quỹ vận động và huy động các nguồn lực khác đã trao tặng hàng trăm nghìn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết và xây dựng, sửa chữa 182 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 10,6 tỷ đồng.

1b08bc31-f286-4977-9f10-cc9665aa552d.jpeg
Đại biểu tham dự hội nghị

Cùng với đó, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ngoài ra, năm 2023 MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động đoàn viên, hội viên, các tín đồ, đồng bào dân tộc và nhân dân tích cực thực hiện chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia “Bình Thuận - Hội tụ xanh” góp phần tạo cảnh quan môi trường của tỉnh ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn...

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2024; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024. Đồng thời, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung như: kết quả thông tin, tuyên truyền các mô hình hay, hiệu quả trong các phong trào thi đua ở địa phương; vai trò của Hội Người cao tuổi trong việc triển khai phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” trên địa bàn tỉnh; các hoạt động, mô hình hay về bảo vệ môi trường; công tác thực hiện giám sát, phản biện xã hội...

9879ece8-af69-46a2-8fbe-14a1d0ec0ec8.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh phát biểu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao những kết quả hoạt động công tác Mặt trận tỉnh đã đạt được trong năm 2023. Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên quan tâm phát động tổ chức và tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; tham gia giữ gìn an ninh trật tự; tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, trong đó tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hoạt động giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, hội viên, tín đồ cũng như các thành viên của tổ chức góp phần ổn định đời sống của nhân dân. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội góp phần giúp cho các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thực hiện một cách có hiệu quả. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2024 - 2029.

562bf5f0-b530-4dcb-a640-02a64674d5be.jpeg
e3842b02-a6ce-4310-9f5b-9408bd8113b1.jpeg
Bổ sung, thay thế 8 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII

Hội nghị đã thống nhất hiệp thương bổ sung, thay thế 8 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đến thời điểm hiện nay số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII là 82 vị.

b6196701-e785-470c-8a93-715857b2fb74.jpeg
Trao bằng khen trung ương
127a9e4e-6ada-4c7f-a08c-0331e1096ae2.jpeg
Tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc
5c312724-4866-45fd-a9b9-6a8e8145e623.jpeg
b020356d-57e3-4d66-a07d-d6945e85b5af.jpeg
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen cho 7 tập thể và 4 cá nhân tỉnh Bình Thuận có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận 2023. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 2 cờ thi đua xuất sắc và tặng bằng khen cho 57 tập thể, 36 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Mặt trận năm 2023.

d9e7abc4-3c10-461f-8ff3-a5b0fc01a05f.jpeg
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ của Ban Quản lý Quan đế miếu Phan Thiết ủng hộ 20 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

Thanh Thuỷ