Sâu sát từng tiểu dự án Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Kinh tế - Ngày đăng : 09:41, 31/01/2024

BTO-Ngày 30/1, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2023, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát, toàn diện; các sở, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ đã tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương hoàn thành 11/11 nhiệm vụ chủ yếu được UBND tỉnh giao, có chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, vùng đồng bào DTTS tiếp tục có sự phát triển, an ninh chính trị được giữ vững.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, qua đó tình hình sản xuất và đời sống vùng đồng bào DTTS cơ bản ổn định. Hệ thống chính trị ở vùng đồng bào DTTS thường xuyên được củng cố, đời sống, thu nhập của đồng bào được cải thiện; giáo dục, y tế, văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội truyền thống các dân tộc được duy trì, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào.

Đến 31/12/2023, số hộ nghèo DTTS là 2.037 hộ, chiếm 7,73% so với tổng số hộ DTTS, giảm 764 hộ  so với đầu năm 2023. Số hộ cận nghèo DTTS là 2.827 hộ, chiếm 10,73%  giảm 514 hộ. Đến nay, 100% xã vùng đồng bào DTTS đã có đường nhựa hóa thông suốt đến trung tâm xã; Có 6/17 xã vùng đồng bào DTTS được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã được phủ sóng truyền hình, phát thanh; 98% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 88,3% hộ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh... Đại đa số đồng bào yên tâm, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, thi đua lao động sản xuất, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong công tác dân tộc. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý với những tồn tại, hạn chế cần phải có quyết tâm cao mới hoàn thành tốt hơn. Về nhiệm vụ trong năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai Ban Dân tộc tỉnh phải sâu sát từng tiểu dự án; thường xuyên làm việc với các địa phương, đơn vị được giao vốn lớn có những khó khăn kịp thời tháo gỡ. Bên cạnh, phấn đấu giải ngân đạt 100% vốn kế hoạch giao năm 2022, 2023 và tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2024. Các văn bản hướng dẫn cho các đơn vị, địa phương thực hiện các dự án phải cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu. 

Cùng với đó, quan tâm công tác tuyên truyền, phối hợp nắm bắt tình hình cơ sở; tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện, trọng tâm, phát huy vai trò của người có uy tín vùng đồng bào DTTS thực sự hạt nhân, cầu nối tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào. Việc tuyên truyền các dự án, chương trình, kế hoạch phải bám sát với tình hình thực tế, phong tục tập quán tại địa phương và đặc điểm của từng vùng, tạo động lực cho đồng bào DTTS vươn lên. Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư ứng trước nhằm cung cấp kịp thời giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và phải chú ý đảm bảo chất lượng phục vụ hiệu quả sản xuất cho bà con. Về củng cố tổ chức, bộ máy, cần đổi mới nội dung, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc; làm tốt công tác cải cách hành chính. Tổ chức thành công đại hội đại biểu DTTS cấp huyện cấp tỉnh…

T.Duyên