Tập trung hoàn thành đăng ký tàu cá “3 không” trước ngày 15/3/2024

Kinh tế - Ngày đăng : 14:21, 06/02/2024

BTO-Nhằm triển khai quyết liệt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, của Bộ Nông nghiệp và PTNT, của UBND tỉnh về tổng kiểm tra, rà soát tàu cá “3 không” (chưa đăng ký, đăng kiểm, chưa cấp giấy phép khai thác thủy sản) để đưa vào quản lý, kiểm soát tàu cá hoạt động khai thác theo đúng quy định pháp luật; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo một số nội dung.

Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức triển khai hoàn thành việc thống kê toàn bộ tàu cá từ 6 mét trở lên chưa đăng ký đến địa bàn cấp xã, thôn; tập trung nguồn lực (phân công, bố trí lực lượng; phân chia theo tổ, theo địa bàn) nhằm triển khai công tác đăng ký, đăng ký tạm thời đối với các tàu cá “3 không” đang hoạt động để theo dõi, quản lý trước khi Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT có hiệu lực thi hành. Thời gian yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/3/2024.

tau-thuyen-danh-bat-hai-san-o-phu-quy-anh-n.-lan-9-.jpg

Đây là nội dung rất quan trọng mà Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Bộ Nông nghiệp và PTNT đã yêu cầu các địa phương phải hoàn thành để báo cáo phục vụ đợt kiểm tra lần thứ 5 của Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến vào cuối quý II/2024. Do vậy, yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển phải bố trí lực lượng, tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành đúng thời gian yêu cầu nêu trên.

M. Vân