Đình chỉ hoạt động những điểm không đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy

Pháp luật - Ngày đăng : 16:39, 07/02/2024

BTO-Đó là yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC& CNCH) thành phố Phan Thiết đối với các hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân Giáp Thìn 2024”.

Ban Chỉ đạo giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra an toàn PCCC&CNCH tại các điểm diễn ra các sự kiện “Mừng Đảng – Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 thuộc UBND thành phố tổ chức trước khi các điểm này đi vào hoạt động chính thức. Kịp thời kiến nghị, khắc phục ngay các sơ hở thiếu sót trước khi các điểm này đi vào hoạt động. Kiên quyết đề xuất UBND thành phố đình chỉ hoạt động, nếu không đáp ứng các công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH.

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền về đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trên các hệ thống thông tin đại chúng. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, trang trí, tuyên truyền theo đúng quy định của pháp luật về công tác PCCC&CNCH. Phối hợp với Công an thành phố trong việc kiểm tra an toàn PCCC&CNCH; kịp thời, tham mưu đề xuất với UBND thành phố kiến nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đình chỉ hoạt động đối với những điểm diễn ra các sự kiện “Mừng Đảng – Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức mà không đảm bảo các yêu cầu về PCCC&CNCH.

Yêu cầu UBND phường, xã thường xuyên cử lực lượng PCCC tại chỗ tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định an toàn PCCC&CNCH tại nơi diễn ra các hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra trên địa bàn. Kiên quyết xử lý và đề xuất đình chỉ hoạt động đối với những điểm tổ chức hoạt động không duy trì các biện pháp PCCC& CNCH xuyên suốt trong quá trình hoạt động.

TẤN THÀNH