Đẩy mạnh đổi mới công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Chính trị - Ngày đăng : 10:26, 28/02/2024

BTO-Chiều 27/2, Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN) của tỉnh tổ chức họp trực tuyến với các địa phương để đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2023 và cho ý kiến chương trình công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thanh Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
z5199096901222_bb5f811066af27035c533102816b1623.jpg
Quang cảnh hội nghị

Hiện nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 73 tổ chức Đảng với 1.549 đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức Đảng trong DNNKVNN; trong đó Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 10 tổ chức đảng, các huyện, thị, thành ủy có 63 tổ chức Đảng. Có 307 tổ chức công đoàn cơ sở với 35.139 đoàn viên; có 112 tổ chức Đoàn, hội thanh niên với 2.388 đoàn viên; 1 Câu lạc bộ, 16 chi hội và 13 tổ phụ nữ với 412 thành viên; có 9 tổ chức Hội Cựu chiến binh với 97 hội viên.

Năm 2023, công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được Ban Chỉ đạo tỉnh, các cấp ủy, các Ban chỉ đạo cấp huyện và các cơ quan thành viên, đoàn thể tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai khá tốt, đạt kết quả nổi bật toàn diện.

Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động gắn với khảo sát, nắm tình hình về doanh nghiệp và người lao động trong các DNNKVNN được triển khai, đổi mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp, người lao động về tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của việc thành lập tổ chức Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp, từ đó có sự tự giác và trách nhiệm hơn trong tham gia xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

Kết quả 6/6 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt theo chương trình công tác đề ra, như: Thành lập được 3/3 tổ chức đảng trong các DNNKVNN; Kết nạp 103/80 đảng viên mới, vượt 28,75% chỉ tiêu đề ra; Thành lập được 16/15 tổ chức công đoàn cơ sở , vượt 6,6% chỉ tiêu đề ra; Thành lập được 14/13 tổ chức cơ sở Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, vượt 7,7% chỉ tiêu đề ra…

Mặc dù kết quả thành lập các đoàn thể trong các DNNKVNN đạt và vượt so với chỉ tiêu năm, nhưng số lượng tổ chức đoàn thể còn thấp chưa tương xứng với quy mô DNNKVNN trên địa bàn tỉnh; công tác phát triển đoàn viên, hội viên, đảng viên vẫn còn khó khăn nhất định. Việc phối hợp hoạt động giữa các ban chỉ đạo cấp huyện với các cơ quan, đoàn thể có liên quan chưa thường xuyên, đồng bộ. Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong DNNKVNN thực hiện còn lúng túng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nam – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các cấp ủy địa phương tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh các chủ trương, nghị quyết của trung ương, của tỉnh về xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong DNNKVNN.

Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các DNNKVNN và nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên, hội viên trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tổ chức cũng lưu ý cần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ phù hợp điều kiện cụ thể từng doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, ban chấp hành các đoàn thể trong doanh nghiệp; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cấp ủy, ban chấp hành các đoàn thể.

Thường xuyên phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, năng suất- chất lượng - hiệu quả trong doanh nghiệp, trong đó phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, gương mẫu của đảng viên, đoàn viên, hội viên nhằm tuyên truyền, thu hút quần chúng tham gia tích cực, đạt hiệu quả, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực giới thiệu cho tổ chức đảng, tổ chức chính trị- xã hội.

Bảo Ngọc