Ngành Thuế thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024

Kinh tế - Ngày đăng : 07:42, 29/02/2024

“Kỷ cương, trách nhiệm; đổi mới, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả; thi đua nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thuế năm 2024, lập thành tích chào mừng 80 năm ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam”. Đây là khẩu hiệu được Cục Thuế tỉnh phát động trong toàn ngành nhằm kịp thời động viên, khuyến khích các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Thuế và toàn thể công chức, người lao động quyết tâm, nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024.

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Cục Thuế tỉnh đã quyết liệt thực hiện các giải pháp quản lý thu ngân sách trên địa bàn. Trong đó, chú trọng theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh. Bên cạnh đó, Cục Thuế tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, người dân, triển khai kịp thời các gói hỗ trợ về miễn, giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất theo các chính sách của Quốc hội, Chính phủ để người dân, doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng đối tượng và đúng quy định pháp luật.

Cục Thuế tỉnh ký kết giao ước thi đua với 18 đơn vị thuộc và trực thuộc.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, Cục Thuế tỉnh tiếp tục nỗ lực vượt khó, nâng cao tinh thần đoàn kết để triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ công tác thuế năm 2024, trong đó tập trung các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Ngành Thuế tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và phối hợp chỉ đạo của cấp ủy, UBND các cấp; chủ động triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 ngay từ những tháng đầu năm. Trong đó, tập trung các giải pháp liên quan đến thuế như: mở rộng cơ sở thuế, thu hồi nợ thuế; tăng cường chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống chuyển giá… nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích, báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách. Cục Thuế đề ra từng chỉ tiêu, nhiệm vụ đối với các Chi cục Thuế, các phòng thuộc đơn vị phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Song song đó, tập trung triển khai các giải pháp, chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế và chính sách thuế, mở rộng cơ sở thuế, đảm bảo minh bạch, công bằng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế…

Cục Thuế tỉnh cũng cho biết, nhiệm vụ đặt ra cho ngành thuế trong năm 2024 là rất nặng nề, toàn ngành quyết tâm nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2024; tạo đà cho các năm tiếp theo hoàn thành tốt các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Thuế lần thứ VI - năm 2025.

T.Duyên