Nỗ lực phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Chính trị - Ngày đăng : 05:06, 07/03/2024

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề này vẫn đang gặp không ít những khó khăn và hạn chế. Để tạo chuyển biến tích cực, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Vẫn còn nhiều khó khăn

z4815584215994_6191eaba952fec7ac815595033e7b526.jpg
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và kinh doanh Kết cấu hạ tầng Khu CN Sơn Mỹ.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Cuối năm 2023, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 78 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, gồm 39 chi bộ cơ sở và 39 Đảng bộ cơ sở, với 5.353 đảng viên. Trong 78 chi, Đảng bộ cơ sở có 10 tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, với tổng số 514 đảng viên. Để thực hiện có hiệu quả công tác phát triển Đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, như: Sớm ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh giao; phối hợp với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng quần chúng trong lực lượng đoàn viên Công đoàn, qua đó nâng cao ý thức giác ngộ, ý thức rèn luyện, phấn đấu vào Đảng của lực lượng công nhân trong các khu công nghiệp; tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú trong các khu công nghiệp. Ngoài ra, tiếp tục phối hợp cùng với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Công đoàn các Khu công nghiệp rà soát danh sách, số lượng lao động, số lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp để xúc tiến thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể nơi có đủ điều kiện...

h22.jpg
Công nhân Công ty may Thuận Tiến

Nhờ tích cực triển khai các giải pháp, nên công tác xây dựng Đảng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã đạt được kết quả khả quan, hoạt động đi vào nền nếp, quy củ hơn. Đặc biệt có sự đổi mới trong việc định hướng tình hình tư tưởng, nắm bắt kịp thời hơn tâm tư, nguyện vọng của người lao động và cấp ủy phát huy hơn vai trò trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong việc đồng hành, cộng đồng trách nhiệm cùng với giới chủ doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển công ty, doanh nghiệp trên các mặt. Trong năm 2023 Đảng bộ Khối đã kết nạp được 32 đảng viên/25 chỉ tiêu (đạt tỷ lệ 128%); kết nạp được 1 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; thành lập được 1 chi bộ cơ sở và 1 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở...

Kết quả tích cực là vậy, nhưng Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vẫn nhìn nhận rõ những hạn chế, những khó khăn trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Trong phiên họp trực tuyến với các địa phương về nội dung này vừa mới được tổ chức, Đảng bộ Khối đã chỉ ra nhiều nguyên nhân, trong đó tập trung vào: Công tác tổ chức tiếp cận, tuyên truyền, vận động đối với một số chủ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn khó khăn, giới chủ các doanh nghiệp tập trung dồn sức để sớm khôi phục, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19 nên chưa quan tâm đến công tác thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể. Bên cạnh đó, công nhân thường xuyên phải tăng ca và làm việc liên tục vào các ngày trong tuần, áp lực công việc lớn, thu nhập không cao nên đa số họ chưa muốn phấn đấu vào Đảng. Ngoài ra, đội ngũ công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp tư nhân thường xuyên biến động nên công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng gặp rất nhiều khó khăn, như nhiều người học xong lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, chưa kịp kết nạp đã chuyển đi nơi khác làm việc...

Linh hoạt vào cuộc tháo gỡ

Từ thực tiễn trên, nhiều giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng, đoàn thể ngoài khu vực Nhà nước trong thời gian tới đã được Đảng bộ Khối đưa ra. Theo đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là các chủ doanh nghiệp, người lao động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng, ý nghĩa và lợi ích của việc thành lập tổ chức Đảng, phát triển đảng viên và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Song song đó, đối với các doanh nghiệp hiện nay đã có tổ chức cơ sở Đảng thì cần tập trung, quan tâm làm tốt hơn nữa công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy và chi bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo hướng linh hoạt, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp. Chú trọng xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ phụ trách công tác Đảng, đoàn thể và đảng viên trong doanh nghiệp; mở các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cấp ủy trong các doanh nghiệp; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên. Ngoài ra, cũng cần chú trọng công tác tạo nguồn, tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt về thời gian khi mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng cho quần chúng đang làm việc trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Đảng bộ Khối cũng cho rằng, đối với những doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, đoàn thể, cần tăng cường khảo sát, tiếp cận, thuyết phục, vận động để chủ doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể, trước hết là những doanh nghiệp trong nước, có nhiều lao động và sản xuất kinh doanh ổn định. Tiến hành rà soát và có kế hoạch chuyển sinh hoạt Đảng cho những đảng viên đang làm việc ở doanh nghiệp nhưng đang sinh hoạt Đảng ở địa phương về sinh hoạt tại Chi bộ Cơ động để làm cơ sở tập hợp, quy tụ quần chúng lao động trong doanh nghiệp, từ đó vận động, thuyết phục, giáo dục và giới thiệu những quần chúng ưu tú cho chi bộ xem xét, kết nạp. Sau khi có đủ số lượng đảng viên và điều kiện hoạt động sẽ tiến hành thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Ngọc Diệp