Phát hiện nhiều trường hợp vi phạm qua phần mềm giám sát rừng

Pháp luật - Ngày đăng : 09:23, 14/03/2024

Theo thống kê của ngành chức năng, mùa khô năm 2023 - 2024, toàn tỉnh đã xảy ra 6 trường hợp cháy rừng, tăng 6 trường hợp so với cùng kỳ.

Trong 6 trường hợp cháy rừng đã xảy ra, có 4 trường hợp cháy thực bì dưới tán rừng với diện tích 2,87 ha; 1 vụ cháy tại khu vực Động Đỏ, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong với tổng diện tích 18 ha, chủ yếu là cháy lớp thực bì; 1 vụ cháy rừng với diện tích 2,44 ha tại rừng trồng Xí nghiệp Hàm Thuận Nam.

chay.jpg
427876651_1124325082041463_90755084304609062_n.jpg
Hiện trường vụ cháy rừng phòng hộ khu vực Động Đỏ, Tuy Phong. 

Từ ngày 2/1/2024 đến 1/3/2024, phần mềm công nghệ viễn thám đã phát hiện và gửi cảnh báo 253 điểm nghi ngờ biến động hiện trạng tài nguyên rừng. Tiếp nhận thông tin cảnh báo, đến nay các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xác minh được 164 điểm.

Kết quả kiểm tra, xác minh ngoài thực địa cho thấy, có 1 điểm lấn chiếm đất rừng với diện tích 0,52 ha; 29 điểm vi phạm khai thác rừng trồng với diện tích 23,7 ha; 1 điểm chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích 0,19 ha; 2 điểm phá rừng trái phép với diện tích 0,41 ha.

LÊ PHÚC