Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong cơ quan hội quần chúng

Chính trị - Ngày đăng : 05:10, 10/04/2024

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua 15 năm thực hiện Quy định số 171 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng” đã góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận có 14 tổ chức đảng trực thuộc và 10 đảng đoàn, ban cán sự đảng. Từ khi triển khai thực hiện Quy định số 171, toàn Đảng bộ tỉnh có 6 chi bộ cơ sở ở các hội quần chúng với 77 đảng viên. Hiện nay, toàn tỉnh có 475 hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở 3 cấp, cụ thể cấp tỉnh có 14 tổ chức hội với khoảng 261.000 hội viên; cấp huyện có 89 hội với khoảng 163.000 hội viên và cấp xã có 372 hội với khoảng 79.000 hội viên. Trên cơ sở Quy định số 171 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo cấp ủy cơ sở các hội quần chúng tiến hành rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh và tăng cường công tác kết nạp đảng viên trong các hội quần chúng.

1-716-.jpeg
Kết nạp đảng viên ở Chi bộ Trường mầm non Hoa Hồng thị xã La Gi. (Ảnh minh họa)

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 15 năm qua, các chi bộ cơ sở trong các cơ quan hội quần chúng thực hiện đúng chức năng được Ban Bí thư quy định. Hàng năm phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ngày một tốt hơn. Nhờ đó, đa số các chi bộ cơ sở hàng năm được Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thể hiện đúng chức năng là hạt nhân chính trị trong hội.

Trong đó, các chi bộ cơ sở đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, hội viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác hội. Đặc biệt, có đảng viên đưa ra những sáng kiến, đề xuất tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và có những đề tài, sáng kiến cấp tỉnh. Đáng chú ý là đề tài: “Xây dựng mô hình nuôi Dông sinh sản khu Lê” - huyện Bắc Bình; “Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm hải sâm cát theo hình thức luân phiên tôm – hải sâm trên ao, nuôi tôm trong điều kiện của tỉnh”... Từ đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, hội viên trong hội. Mặt khác, các chi bộ trong hội quần chúng còn làm tốt công tác phát triển đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, quy trình theo quy định. Hàng năm, trên cơ sở Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tạo nguồn và kết nạp được 44 đảng viên...

Có thể thấy, việc triển khai thực hiện Quy định 171 được các chi bộ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của hội, xây dựng cơ quan hội trong sạch, vững mạnh. Thông qua đó, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

KIM ANH