Bắc Bình: Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính

Chuyển đổi số - Ngày đăng : 05:04, 16/05/2024

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua huyện Bắc Bình đã tập trung đẩy mạnh CCHC nhằm tạo ra bước chuyển tích cực trong thực hiện nhiệm vụ.

Nỗ lực khắc phục hạn chế

Theo đại diện lãnh đạo huyện Bắc Bình, thực hiện kế hoạch CCHC nhà nước năm 2024 của UBND tỉnh, huyện xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện. Bên cạnh đó, sau khi có kết quả đánh giá chỉ số CCHC của UBND tỉnh năm 2023, huyện đã xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trong đó, huyện xác định 16 tiêu chí, thành phần thấp điểm so với điểm số quy định và giao từng nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế.

z5441846954397_39dfebaea81171ebc96a7873a6cf272d.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng kiểm tra công tác CCHC tại huyện Bắc Bình. Ảnh: T. Linh

Đến thời điểm này, UBND huyện công khai tại Bộ phận Một cửa huyện và trang thông tin điện tử huyện là 335 TTHC trên bảng niêm yết của huyện theo mã QR. Ngoài ra các bộ TTHC của huyện được công khai đầy đủ theo đúng quy định như: thủ tục và thời gian giải quyết từng lĩnh vực, hồ sơ cụ thể theo quyết định quy định hiện hành, trình tự thực hiện; công khai các biểu mẫu từng loại hồ sơ công việc; phí và lệ phí đầy đủ đúng quy định… Trong quý I/2024, UBND huyện Bắc Bình đã tiếp nhận hơn 6.200 hồ sơ giải quyết TTHC, đến nay đã giải quyết 5.400 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và sớm hẹn là hơn 5.100 hồ sơ, đang giải quyết 872 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn là 94,6%.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đến nay hệ thống thư điện tử công vụ được 100% cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương khai thác sử dụng trong trao đổi công việc hiệu quả. Các văn bản chỉ đạo đều được sử dụng trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành từ huyện đến xã, thị trấn đã ban hành 3.401 văn bản điện tử. Hồ sơ công việc duy trì việc tiếp nhận văn bản trên môi trường mạng theo quy trình khép kín để trao đổi thông tin là 22.011 văn bản điện tử...

Chú trọng nâng cao các chỉ số CCHC

Lãnh đạo huyện Bắc Bình cho biết, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 153 của UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao các chỉ số CCHC giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa các giấy tờ, TTHC, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu đất đai, hộ tịch, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến… Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và giảm giấy tờ hành chính, chi phí thời gian, chi phí không chính thức trong thực hiện TTHC của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ chưa giải quyết nhưng đã quá hạn. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình của cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ để tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công đã cung cấp. Mặt khác, rà soát đánh giá sự đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin và hướng dẫn các xã, thị trấn đầu tư đạt chuẩn hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, triển khai tốt các ứng dụng phần mềm đã đầu tư và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện...

T.HÀ