Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo

Xã hội - Ngày đăng : 05:32, 30/05/2024

Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là mục tiêu xuyên suốt được cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong thời gian vừa qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua của hội, thi đua yêu nước và luôn tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Bên cạnh đó, các cấp Hội luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có ảnh hưởng chính trị sâu rộng, tạo nên sự gắn bó giữa hội viên với tổ chức Hội, giữa hội viên với hội viên, động viên hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, có nhiều cách làm hay, sáng tạo.

trao-nha-ccb-dao-tien-hung.jpg
Trao tặng nhà cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Phạm Văn Long – Chủ tịch Hội CCB tỉnh, hiện toàn tỉnh có 18.966 hội viên sinh hoạt tại 11 đơn vị Hội CCB huyện, thị, thành phố và 158 cơ sở Hội, 744 chi hội. Trong những năm qua, Hội CCB các cấp đã tăng cường phối hợp triển khai thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động. Tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Các hoạt động chăm lo cho hội viên; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, quán triệt, triển khai tích cực, sâu rộng với nhiều hình thức, mô hình phong phú, thu hút cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Theo đó, toàn Hội đã xây dựng, sửa chữa được 9 căn nhà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá 345 triệu đồng; tặng hơn 5.700 suất quà, trị giá trên 1,8 tỷ đồng cho hội viên, gia đình chính sách, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, tết. Đặc biệt, thực hiện chương trình liên tịch giữa Ngân hàng CSXH, các cấp hội đã xét duyệt cho 20.736 hộ được vay vốn, với số dư nợ trên 874,4 tỷ đồng, số dư nợ quá hạn là 2,798 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,32%/0,25%; gửi tiết kiệm được 44,879 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,13% của gửi tiết kiệm trên dư nợ. Huy động nguồn vốn giải quyết việc làm với dư nợ 431,712 tỷ đồng (trong đó nguồn Trung ương Hội CCB là 635 triệu đồng). Từ nguồn quỹ nội bộ giúp nhau làm kinh tế, nguồn vốn vay ủy thác, vốn giải quyết việc làm và vay của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã giải quyết việc làm cho 5.639 lao động, góp phần thực hiện chỉ tiêu xóa nghèo. Đến cuối tháng 6/2024 hộ nghèo còn 132 hộ, giảm 18 hộ so với đầu năm, tỷ lệ giảm hộ nghèo là 12%; hộ cận nghèo còn 267 hộ; hộ trung bình 7.430 hộ, tỷ lệ 40,44%; hộ khá, giàu là 10.535 hộ, tỷ lệ là 57,36%.

Bên cạnh đó, các cấp Hội vận động hội viên CCB tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Phối hợp tham gia 86 đợt/579 hội viên tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức 37 đợt tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho hơn 5.600 lượt học sinh, sinh viên về chính sách chủ trương của Đảng, Nhà nước, truyền thống yêu nước, biển đảo và các ngày lễ lớn của đất nước. Đồng thời, tuyên truyền, động viên cho 1.647 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu giao quân năm 2024 của tỉnh…

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ tiếp tục thường xuyên chăm lo xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy vai trò tích cực của Hội trên các mặt đời sống xã hội ở địa phương. Đồng thời, tiếp tục triển khai nhiệm vụ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo điều kiện cho các hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngọc Hân