NGHỊ QUYẾT Về thống nhất khoản chi bổ sung thêm cho người giữ chức danh Phó Trưởng thôn, khu phố trong 8 tháng đầu năm 2021

Thông tin chính sách mới - Ngày đăng : 13:56, 05/06/2024

Thống nhất sử dụng khoản kinh phí 5.387.524.667 đồng để chi bổ sung thêm cho người giữ chức danh Phó Trưởng thôn, khu phố trong 8 tháng đầu năm 2021.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

.