Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV): Kết luận về tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm

Chính trị - Ngày đăng : 05:02, 10/06/2024

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh vừa ký Kết luận về tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh.
rung.jpg
Khu sinh thái ngập nước. Ảnh: Tiêu Đình An.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp về tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận: Việc thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng trong việc lấy đầu tư công để thúc đẩy, dẫn dắt đầu tư tư nhân, thu hút các nguồn lực xã hội, từng bước hoàn thiện hạ tầng kinh tế kỹ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian qua, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nỗ lực chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện vẫn còn chậm, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án. Vì vậy, việc tăng cường rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh là yêu cầu cấp thiết. Theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ chế, giải pháp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; trong đó, chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án, nhất là giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; đồng thời, rà soát, lập các dự án tái định cư đảm bảo phục vụ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và các dự án trọng điểm cho các giai đoạn đầu tư công tiếp theo. Tổ chức thực hiện tốt công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật, lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu, bảo đảm chất lượng công trình. Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng kế hoạch thực hiện, tiến độ thi công, tiến độ giải ngân chi tiết của từng dự án.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trong khu vực thực hiện các dự án, không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất, xây dựng trái phép, phát sinh phức tạp, làm ảnh hưởng quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng.

1. Dự án Kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm), thành phố Phan Thiết: Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm khả thi, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao của người dân. Khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định để khởi công thực hiện dự án.

2. Dự án Chung cư sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết: Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật để khởi công 4 khối chung cư A1, A2, B1, B2 và một số công trình phụ trợ trong thời gian sớm nhất để hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trước tháng 6/2026. Tập trung chỉ đạo giải quyết kiến nghị của các hộ dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án, tháo gỡ vướng mắc trong công tác đền bù; sớm xác định giá bán, cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở tái định cư.

chung-cu.jpg
Phối cảnh chung cư sông Cà Ty.

3. Dự án Hồ chứa nước Ka Pét: Thường xuyên theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sớm hoàn thành việc thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo nghiên cứu khả thi. Phấn đấu hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định để khởi công dự án cuối năm 2024.

4. Dự án Cảng hàng không Phan Thiết: Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện dứt điểm công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Đối với hạng mục hàng không dân dụng: Tích cực phối hợp với các bộ, ngành, khẩn trương hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành chủ động chuẩn bị hồ sơ, kịp thời điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai công tác lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

hang-khong.jpg
Mô hình tổng thể Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

5. Dự án đường trục ven biển ĐT.719B (đoạn Phan Thiết - Kê Gà): Tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là các công việc liên quan đến dự án khai thác titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường và nút giao giữa đường ĐT.719B và đường ĐT.719 (tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam) để thi công, sớm hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng.

6. Dự án Công viên Hùng Vương (công viên sinh thái ngập nước): Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện hoàn tất việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư để thực hiện các công việc tiếp theo của dự án.

7. Dự án Cầu Văn Thánh: Tập trung quyết liệt thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất; đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công trình theo thời hạn đã đề ra.

P.V