Hàm Thuận Bắc: Lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Xã hội - Ngày đăng : 05:20, 11/06/2024

Thời gian qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Hàm Thuận Bắc đã quan tâm triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Qua đó phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng địa phương phát triển bền vững và chung tay vì người nghèo.

Đoàn kết xây dựng quê hương

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhiệm kỳ (2019-2024) được Mặt trận cùng với các tổ chức thành viên các cấp trong huyện triển khai sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm qua đó đã khơi dậy tiềm năng, phát huy nguồn lực và vận động toàn dân tích cực tham gia. Hàng năm, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đều tăng, số lượng và chất lượng thôn, khu phố giữ và nâng chuẩn văn hóa, cơ quan, đơn vị được công nhận chuẩn văn hóa theo các tiêu chí quy định được nâng lên, đến nay toàn huyện có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thị trấn duy trì giữ chuẩn đô thị văn minh.

ham-hiep.jpg

Với phương châm “Lấy sức dân để chăm lo cho đời sống nhân dân” bằng nhiều nguồn vốn, toàn huyện đã bê tông xi măng 469 tuyến đường, chiều dài 229,649 km, tổng kinh phí đầu tư 208,226 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 67,988 tỷ đồng. Nhân dân tự đóng góp làm 35 tuyến đường bê tông xi măng, chiều dài hơn 6.547 m, trị giá hơn 4,212 tỷ đồng; hiến 46.397,8 m2 đất để thực hiện các công trình dân sinh, xây dựng các tuyến đường giao thông; giặm vá và cứng hóa 133 tuyến đường liên thôn, dài 161 km với tổng kinh phí 7,419 tỷ đồng. Mặt trận các cấp tiếp tục duy trì, triển khai và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả tại địa phương như: mô hình “Camera an ninh”, “Ánh sáng an ninh”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Khu dân cư phòng chống tội phạm”… góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp tại địa phương.

Chung tay vì người nghèo

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được chú trọng. Nhờ sự chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” do Mặt trận các cấp phát động đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, kịp thời giúp nhiều hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Từ năm 2019 đến nay Quỹ “Vì người nghèo” vận động được 8,774 tỷ đồng, từ nguồn Quỹ của huyện đã phân khai xây dựng, sửa chữa 95 căn nhà cho hộ nghèo, trị giá 3,4 tỷ đồng, trao 3.573 phần quà, số tiền hơn 2,3 tỷ đồng cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán và hỗ trợ 682 hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với số tiền 682 triệu đồng. Phối hợp với các tổ chức thành viên vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp xây dựng 100 căn nhà cho hộ nghèo, trị giá 5,842 tỷ đồng; tổ khám, phát thuốc miễn phí cho 5.148 người nghèo, trị giá 587 triệu đồng; tặng 1.593.111 phần quà quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội với tổng trị giá trên 65,037 tỷ đồng…

431513778_368653909307504_7849353096568884348_n.jpg

Thời gian đến, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện sẽ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với nhiều nội dung đổi mới, hoạt động thiết thực; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện công trình giao thông nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó sẽ duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến...

Đoàn Trúc