Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc: Khảo sát tình hình thiệt hại do nắng hạn ở Bình Thuận

Xã hội - Ngày đăng : 16:57, 15/04/2016

BTO - Vừa qua, Đoàn công tác Ủy ban dân tộc do ông Lã Chí Dũng, Vụ phó, Phó Văn phòng đại diện Ủy ban dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh đã về Bình Thuận khảo sát tình hình thiệt hại do nắng hạn gây ra tại các xã đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Đoàn đã khảo sát tình hình nắng hạn tại xã Hàm Cần (Hàm Thuận Nam) và xã Đông Giang (Hàm Thuận Bắc), sau đó, làm việc với Ban dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan hữu quan của tỉnh.

Tại hai xã vùng cao Hàm Cần và Đông Giang đoàn công tác đã nghe lãnh đạo các xã báo cáo tình hình nắng hạn gây thiệt hại trong sản xuất và thiếu nước sinh hoạt của các hộ dân. Sau đó đoàn đã khảo sát hệ thống cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Tại xã Hàm Cần nhờ có nguồn nước từ hồ Ba Bàu nên chưa thiếu nước nghiêm trọng phục vụ sinh hoạt. Riêng địa bàn xã Đông Giang nguồn nước cung cấp cho nhà máy nước đang thiếu hụt nên chỉ bảo đảm cung cấp 50% lượng nước sinh hoạt theo yêu cầu. Trong vụ đông xuân 2015-2016 diện tích bị thiệt hại vùng đồng bào DTTS do nắng hạn gây ra hơn 391,83ha; diện tích không bố trí sản xuất vụ đông xuân do không đủ nước tưới lên tới 4.074ha và hơn 25.978 người cần hỗ trợ kinh phí mua nước sinh hoạt.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn công tác tại Bình Thuận:

         
   

         

   

         Đoàn công tác Ủy ban dân tộc làm việc với Ban dân tộc tỉnh.

   

         

   

         

   

         Khảo sát tình hình hạn hán ở Đông Giang.

   

         

            Nguồn nước vào nhà máy nước Đông Giang đã can kiệt.

Nhật Bảo