Giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Đời sống - Ngày đăng : 08:49, 10/07/2017

BT- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An tại hội nghị đánh giá tình hình hoạt động công tác hội, phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, do Hội Liên hiện Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức.
                
Tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ    nữ Việt Nam”.

 Hội cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế; thực hiện các mô hình kỹ thuật tiên tiến, hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tăng cường đoàn kết tập hợp hội viên; đồng thời tăng cường giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bên cạnh đó,  cần đổi mới hoạt động phù hợp tình hình thực tế, nhu cầu hiện nay.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN các cấp đã tập trung nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức tuyên truyền. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các hoạt động hướng mạnh về cơ sở; nắm bắt kịp thời tình hình, tâm tư, nguyện vọng, các vấn đề bức xúc của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân. Thực hiện 17 công trình, 37 phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới như xây dựng mái ấm tình thương, trụ đèn ánh sáng an ninh, tôn tạo công viên, xây bể chứa nước… Phối hợp tổ chức 9 lớp tập huấn truyền thông an toàn giao thông, lồng ghép tuyên truyền nội dung cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp bước đầu được các cấp hội triển khai thực hiện, đã giúp 75 chị khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Ngoài ra, hoạt động chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ nghèo được các cấp hội quan tâm thực hiện tốt.

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 10 cá nhân “Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam”.

N.H