Bắc Bình: Tăng cường công tác đối ngoại thu hút đầu tư và khách du lịch

Kinh tế - Ngày đăng : 09:29, 11/06/2020

BT- Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện Bắc Bình có 91 người nước ngoài và 14 Việt kiều đến địa phương thăm thân nhân, du lịch nghỉ dưỡng. So với cùng kỳ năm 2019, người nước ngoài giảm 150 người, Việt kiều giảm 5 người. Khách nước ngoài chủ yếu quốc tịch Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan, Anh, Hàn Quốc. Nguyên nhân việc người nước ngoài và Việt kiều đến Bắc Bình giảm là do ảnh hưởng của dịch Covid -  19. Nhìn chung, Công an huyện đã kịp thời nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, để đẩy mạnh công tác đối ngoại thu hút đầu tư và khách du lịch nước ngoài, từ đây đến cuối năm 2020, huyện sẽ tăng cường công tác giới thiệu, quảng bá hình ảnh qua các di tích, danh lam thắng cảnh tới du khách trong và ngoài nước. Đồng thời phát huy những lợi thế của địa phương để phát triển trên các mặt kinh tế, nâng cao đời sống vật chất của người dân. Từ đó, thu hút đầu tư phát triển vào các lĩnh vực công nghiệp, du lịch và nông nghiệp. Bên cạnh đó, quản lý tốt đoàn ra, đoàn vào, các cá nhân trong việc xuất cảnh ra nước ngoài. Chỉ đạo kịp thời nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, các vấn đề nhạy cảm. Ngoài ra tiếp tục tạo điều kiện để huyện có cơ hội tiếp nhận các chương trình, dự án viện trợ của các tổ chức phi chính phủ, góp phần giải quyết một số vấn đề của địa phương như: y tế, giáo dục, hỗ trợ vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số…

P. Sinh