Tuy Phong: Tăng cường quản lý, bảo vệ bờ biển tại các khu, điểm du lịch

Đời sống - Ngày đăng : 10:17, 01/09/2020

BT- Huyện Tuy Phong vừa yêu cầu một số phòng, ban, đơn vị chức năng và UBND các xã - thị trấn tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ bờ biển tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn. Cụ thể là thực hiện tốt việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện truyền thông, tích cực hướng dẫn nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch ven biển. Qua đó tuân thủ đúng quy định của pháp luật liên quan đến việc bảo vệ môi trường biển, bờ biển, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, tạo hình ảnh đẹp trong lòng người dân lẫn du khách… Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, xử lý (nếu có) đối với tổ chức, cá nhân sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm đất, xây dựng trái phép ở khu vực ven biển dọc theo bãi tắm chùa Cổ Thạch đến miếu Ông Cổ, tại Khu du lịch chùa Cổ Thạch…

UBND các xã - thị trấn tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của địa phương trong công tác quản lý địa bàn, không để xảy ra tình trạng cơ sở kinh doanh du lịch tự ý lấn chiếm, xây dựng, sử dụng bãi biển không đúng quy định, nhất là tại địa bàn xã Bình Thạnh. Đồng thời chủ trì, phối hợp các phòng ban chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật liên quan đến việc bảo vệ bờ biển tại địa phương.

Đ.Q