Bình Thuận gởi thư thăm hỏi và ủng hộ 300 triệu đồng giúp tỉnh Phú Yên khắc phục hậu quả bão số 12

Xã hội - Ngày đăng : 15:56, 09/11/2017

BTO- Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận vừa có Thư thăm hỏi gởi đến tỉnh Phú Yên  - địa phương bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 12 gây ra, nhằm chia sẻ những tổn thất mà địa phương này đang gánh chịu. Theo đó, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh Bình Thuận xin gửi đến lãnh đạo và nhân dân tỉnh Phú Yên sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc những tổn thất mà cán bộ và nhân dân trong tỉnh đã gánh chịu từ bão số 12 . Để góp phần khắc phục khó khăn, Tỉnh đã trích ngân sách ủng hộ tỉnh Phú Yên 300 triệu đồng. Đây là tấm lòng của cán bộ và nhân dân Bình Thuận gởi đến nhân dân tỉnh Phú Yên trong lúc gặp khó khăn.

K.N