Bình Thuận quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây nguyên gần 10 tỷ đồng

Xã hội - Ngày đăng : 18:40, 02/11/2020

BTO- Trước tình hình bão, lũ dồn dập, kéo dài, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của một số tỉnh miền Trung và Tây nguyên; Thường trực Tỉnh ủy đã cho chủ trương phát động trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh quyên góp ủng hộ, tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung - Tây nguyên.

Cho đến thời điểm này, Bình Thuận đã quyên góp được gần 10 tỷ đồng. Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã gửi điện thăm hỏi và gửi 7 tỷ đồng đến 8 tỉnh miền Trung – Tây nguyên. Số tiền còn lại và số kinh phí tiếp tục nhận được trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung – Tây nguyên, tỉnh sẽ chuyển về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để điều phối chung…

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh, hàng chục đoàn cứu trợ của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp Bình Thuận đã trực tiếp về miền Trung cứu trợ với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.

P.V