Họp Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Chính trị - Ngày đăng : 08:47, 13/01/2021

BT- Chiều 12/1, đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Bình Thuận dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chủ trì cuộc họp của đoàn. Cùng dự họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (Phó đoàn), cùng các đại biểu của tỉnh đi dự đại hội.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu Bình Thuận có 19 đại biểu, trong đó ngoài đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy (đại biểu đương nhiên) và 17 đại biểu được bầu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, thì còn 1 đại biểu được Trung ương giới thiệu về sinh hoạt với đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Đ.Hòa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An, Trưởng đoàn sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Đoàn đại biểu theo Quy chế làm việc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chủ trì mọi hoạt động của Đoàn đại biểu theo sự điều hành chung của Đoàn Chủ tịch đại hội.

Tại cuộc họp, đồng chí Dương Văn An đã quán triệt các văn bản của Trung ương về việc thành lập các Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và việc cử Trưởng đoàn, Phó đoàn; việc Trung ương phân công đồng chí Ủy viên Trung ương dự sinh hoạt tại đoàn; thông báo của Bộ Chính trị về một số vấn đề chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phân công nhiệm vụ đại biểu trong đoàn suốt thời gian diễn ra đại hội; công tác phòng chống dịch Covid-19... Đồng chí Trưởng đoàn cũng đề nghị các đại biểu tham dự đại hội bám sát chương trình, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế của đại hội.

Các đại biểu dự họp cũng đã thảo luận trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc phân công nhiệm vụ; một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt đoàn, góp ý vào dự thảo Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng...

Phúc Sinh