MS 142 -  Mưu sinh 

Cuộc thi ảnh báo chí - Ngày đăng : 14:42, 01/10/2020

Ảnh chụp tại biển Mũi Né ngày 17/7/2020