MS 140 -  Công việc mùa cá cơm

Cuộc thi ảnh báo chí - Ngày đăng : 14:37, 01/10/2020

Ảnh chụp tại Hòn Rơm, Mũi Né ngày 15/9/2020.