MS 139 - Vẽ đẹp dưới lòng đại dương

Cuộc thi ảnh báo chí - Ngày đăng : 14:09, 01/10/2020

 Ảnh chụp tại Bãi Sau  biển Hòn Rơm, Mũi Né ngày 23/8/2020