Đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian thủ tục hành chính để thu hút đầu tư chế biến nông nghiệp

Kinh tế - Ngày đăng : 15:03, 26/05/2021

BTO- Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan chế biến và phát triển thị trường nông sản trên địa bàn Bình Thuận. Theo đó chú trọng đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian các thủ tục hành chính nhằm kêu gọi, thu hút tổ chức có tiềm lực đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông nghiệp, đầu tư hệ thống logistics phục vụ nông nghiệp. Tiến hành rà soát các quy hoạch khu chế biến nông sản, tham mưu điều chỉnh theo hướng gắn với vùng sản xuất nguyên liệu quy mô tập trung nhưng phải phù hợp quy hoạch chung về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo vệ môi trường.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, triển khai chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đồng thời quan tâm thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất ban đầu, đổi mới công nghệ chế biến ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chủ trì rà soát các vùng sản xuất, chuyển đổi hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn phù hợp với lợi thế từng địa phương, đặc biệt là quan tâm đến quy hoạch vùng sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh. Cùng với đó đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tổ chức sản xuất hàng hóa lớn gắn với chế biến, logistics và thị trường tiêu thụ, xúc tiến tham mưu xây dựng đề án phát triển ngành chế biến thủy sản, đề án phát triển ngành chế biến quả trên địa bàn Bình Thuận…

Nhiều sản phẩm chế biến từ nguyên liệu lợi thế của Bình Thuận được đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng tham gia, Sở Công Thương sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ cơ sở sản xuất - kinh doanh nông sản tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước, kết nối giao thương (trực tiếp, trực tuyến), tham gia sàn giao dịch điện tử… Bên cạnh đó, ngành cũng nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh tổ chức ký kết cung ứng - tiêu thụ sản phẩm nông sản Bình Thuận với các tỉnh thành, khu vực trong nước.

Được biết, việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ nêu trên cũng nhằm khắc phục những tồn tại và thúc đẩy phát triển chế biến nông sản trên địa bàn Bình Thuận trong thời gian tới.

Đ.Q