Hơn 64.421 người đăng ký cài đặt VssID

Bảo hiểm xã hội - Ngày đăng : 08:05, 27/06/2021

BTO- Ngay từ đầu năm 2021, ngành BHXH đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng “VssID- BHXH số” trong toàn tỉnh. Đây là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền thiết bị di động nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin thực hiện dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch với BHXH. VssID với nhiều tính năng tiện ích giúp người tham gia BHXH, BHYT, BHTN nắm bắt được quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách. Đồng thời, tự giám sát bảo vệ quyền lợi an sinh của chính mình. Việc ứng dụng VssID góp phần vào công cuộc chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin… hướng tới phục vụ tốt hơn người tham gia BHXH, BHYT. Tại các địa phương trong tỉnh Bình Thuận kể từ khi triển khai ứng dụng “VssID – BHXH số” đến nay đã có hơn 64.421 người tham gia BHXH, BHYT đăng ký cài đặt VssID, trong đó có 46.418 hồ sơ hợp lệ đã được duyệt. Trong tháng 6/2021...
Hướng dẫn cài đặt VssID.

Tuy nhiên, nhiều đơn vị, cá nhân vẫn chưa quan tâm triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh (tại Công văn số 1004/UBND-KGVXNV, ngày 26/3/2021) về cài đặt ứng dụng VssID. Số lượng hồ sơ đăng ký không hợp lệ khá nhiều do kê khai chưa đầy đủ thông tin bắt buộc trên ứng dụng VssID; thông tin kê khai không khớp với hồ sơ tham gia BHXH đang quản lý trên hệ thống… Để khắc phục những tồn tại nói trên, ngành BHXH đang phối hợp với các địa phương, ngành hữu quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân triển khai, cài đặt ứng dụng VssID, nhất là đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng.

 Lê Thanh