Thiết lập cách li y tế một phần Tổ tự quản số 5, thôn 3, xã Hàm Liêm

Xã hội - Ngày đăng : 09:55, 31/07/2021

BTO- ​Đúng 8 giờ hôm nay, ngày 31/7/2021, huyện Hàm Thuận Bắc đã thiết lập cách ly y tế một phần Tổ tự quản số 5, thôn 3, xã  Hàm Liêm với 53 hộ/219 nhân khẩu để thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch sau khi khu vực này ghi nhận ca nghi nhiễm Covid-19.

​​​Thời gian cách li trong vòng 14 ngày kể từ khi thiết lập cách li và có thể kéo dài hơn tùy theo diễn biến của dịch, với nguyên tắc: nhà cách ly với nhà, không ai đến nhà ai, không cho ai vào nhà mình, hạn chế ra khỏi nhà và không gặp gỡ ai ở bên ngoài ... ​ ​Để thực hiện tốt việc cách li, trước đó, Chủ tịch UBND huyện HTB đã giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, hướng dẫn UBND xã Hàm Liêm triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn. Công an huyện cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, UBND xã Hàm Liêm và các ngành liên quan hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách li.

Riêng UBND xã Hàm Liêm tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân ở Tổ tự quản số 5 đồng thuận, ủng hộ việc thiết lập cách li y tế cũng như chấp hành nghiêm các qui định về phòng chống dịch; đặc biệt là chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để hỗ trợ người dân trong khu vực cách li, trước hết là đảm bảo lương thực, thực phẩm và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu để người dân an tâm cách ly phòng chống dịch.  

Linh Nguyễn​