Quốc hội họp phiên bế mạc quyết nhiều vấn đề quan trọng

Chính trị - Ngày đăng : 13:49, 21/06/2017

Sau hơn 20 ngày làm việc, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, biểu quyết thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng.

Trước khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV, các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

                
      
      Kỳ họp    thứ 3, Quốc hội khoá XIV

4 Nghị quyết cũng sẽ được biểu quyết thông qua trong phiên làm việc này là: Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011 - 2016”.

VOV