Họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Chính trị - Ngày đăng : 08:06, 02/08/2017

BT- Chiều 31/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2017).

Tại buổi họp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Phước ôn lại truyền thống công tác tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận từ lúc thành lập năm 1949 cho đến nay. Qua 87 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Đối với Bình Thuận, Ban Tuyên huấn tỉnh thành lập vào tháng 9/1949, thực hiện các nhiệm vụ như: tuyên truyền, văn nghệ, báo chí, giáo dục… Trong quá trình hoạt động, những người làm công tác tuyên giáo của tỉnh đã vượt qua gian khổ, hy sinh, tận dụng mọi khả năng hợp pháp, nửa hợp pháp để tuyên truyền giáo dục, tập hợp nhân dân trong tỉnh đứng lên cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước đánh thực dân và đế quốc xâm lược…

Trước yêu cầu và nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, công chức, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng cần thể hiện rõ bản lĩnh chính trị kiên trung, vững vàng, nắm vững đường lối chính sách của Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; tư tưởng gắn với hành động, nói đi đôi với làm; phân tích đúng hoàn cảnh, đánh giá đúng đối tượng, dự báo tình hình chính xác để chủ động trong công tác tư tưởng.

T.HÀ