Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật: Tặng giấy khen cho 24 tập thể và cá nhân

Xã hội - Ngày đăng : 10:38, 02/01/2020

BT- Sáng 31/12/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tổng kết hoạt động năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Liên hiệp Hội hiện có 38 tổ chức hội thành viên (25 hội thành viên, 13 hội viên tập thể) và 4 đơn vị trực thuộc với 16.356 hội viên. Trong năm 2019, Liên hiệp Hội đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm có chất lượng, đạt và vượt chỉ tiêu giao. Nổi rõ, việc tổ chức các hội thảo khoa học tiếp tục được cải tiến và nâng cao chất lượng; chủ đề hội thảo được lựa chọn thực sự là những vấn đề bức xúc, đòi hỏi của sản xuất và đời sống thu hút nhiều người tham gia góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII và cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12 (2018-2019) được triển khai rộng rãi, chất lượng. Đặc biệt, số lượng mô hình, sản phẩm dự thi ngày càng tăng, vượt chỉ tiêu đề ra và có nhiều mô hình, sản phẩm đạt giải cao. Cùng với đó, hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức, chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHCN được đẩy mạnh để hội viên và các tầng lớp nhân dân nghiên cứu, tham khảo áp dụng phục vụ đời sống và sản xuất... Dịp này, Hiệp hội Du lịch được kết nạp là hội thành viên Liên hiệp Hội. Đồng thời, Liên hiệp Hội tặng giấy khen cho 24 tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh năm 2019.

T.T