Đảng viên vi phạm giảm, cấp ủy viên thi hành kỷ luật tăng

Chính trị - Ngày đăng : 16:54, 18/07/2017

 BTO- Hội nghị trực tuyến Quán triệt Quy định số 86 về giám sát trong Đảng và sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 cuối năm 2017 vừa được tổ chức sáng nay (18/7).

Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm 2017 đã triển khai 2 cuộc kiểm tra đối với 21 tổ chức đảng, và 2/3 cuộc giám sát. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã chủ động tham mưu xây dựng chương trình, tích cực nắm bắt tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm và chọn đối tượng, nội dung kiểm tra vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm. Số cuộc kiểm tra, giám sát đều tăng hơn so với cùng kỳ, sau kiểm tra đã xử lý kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Tình hình giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại giảm. Công tác phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra các cấp với cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được quan tâm hơn, đảm bảo đúng nguyên tắc và trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Văn An- Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế, trong công tác kiểm tra, giám sát. Cụ thể, đó là công tác nắm bắt tình hình còn yếu, chưa có sự vào cuộc của UBKT hay sự chỉ đạo của cấp ủy, đặc biệt là ở lĩnh vực khai thác cát, sạn làm vật liệu xây dựng thông thường. Số lượng đảng viên vi phạm tuy có giảm, song tỷ lệ cấp ủy viên phải thi hành kỷ luật tăng.

Để công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban kiểm tra các cấp cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo. Kiểm tra, giám sát những địa phương, ngành, lĩnh vực có vấn đề dễ phát sinh tiêu cực. Quán triệt chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đó là, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành đều phải có người chịu trách nhiệm. Từ đó tạo niềm tin của nhân dân và cán bộ, đảng viên.

Khánh Nguyên