Thủ tướng dự Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017

Chính trị - Ngày đăng : 15:20, 28/08/2017

Sách Vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017 được tuyển chọn từ 141 công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ về y tế, môi trường...

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ công bố Sách Vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017 và phát động Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

                
      
      Thủ tướng Nguyễn Xuân    Phúc dự lễ công bố Sách Vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017

Dự lễ công bố có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Sách Vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017 được tuyển chọn từ 141 công trình do các Bộ, Ban, Ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 72 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ - những công trình sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu, các dự án, nhất là các sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng về y tế, môi trường, về phát triển kinh tế - xã hội ở những địa bàn khó khăn, biên giới, biển đảo và được ứng dụng rộng rãi trong xã hội.

Việc công bố Sách Vàng sáng tạo Việt Nam 2017 không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học công nghệ mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân; thông qua đó góp phần kết nối, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển bền vững của đất nước.

                
      
      Chủ tịch Ủy ban Trung    ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát động phong trào    thi đua "Đoàn kết sáng tạo"

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát động phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo". Ông Trần Thanh Mẫn tin tưởng với truyền thống đoàn kết, hiếu học, trọng đức, trọng tài của dân tộc Việt Nam, đức tính thông minh, sáng tạo của người Việt Nam, đồng bào trong và ngoài nước sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết, khơi dậy phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, hưởng ứng Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, đồng lòng, chung sức, vượt qua thách thức cùng nhau xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

                
      
      Thủ tướng Nguyễn Xuân    Phúc phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và chúc mừng các tác giả của 72 công trình, giải pháp sáng tạo được tuyển chọn trong Sách Vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017. Thủ tướng cho rằng, đây là những công trình thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội đang được Đảng, Nhà nước tập trung ưu tiên phát triển, như nông nghiệp, y tế, phát triển hạ tầng, năng lực tái tạo, biến đổi khí hậu, quốc phòng an ninh…

Thủ tướng cũng hoan nghênh và đánh giá cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, hưởng ứng thiết thực chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Đổi mới, sáng tạo luôn tạo động lực cho sự phát triển của xã hội. Trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, quốc gia nào có năng lực đổi mới, sáng tạo cao sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên, phát triển nhanh và bền vững. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nhất là trong phát triển khoa học công nghệ, phát hiện, đào tạo tài năng. Chính phủ luôn quan tâm đầu tư phát triển khoa học công nghệ, giành những điều kiện tốt nhất phù hợp với khả năng của đất nước để các nhà khoa học phát huy tài năng, sáng tạo và cống hiến cho tổ quốc”.

Để khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách, là động lực phát triển kinh tế xã hội, để phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” được phát động hôm nay được khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ ngành trung ương, cùng các cấp các ngành tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học công nghệ, quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tạo những thể chế thông thoáng về trọng dụng nhân tài cho đất nước, kể cả đối với kiều bào nước ngoài.

Thủ tướng khẳng định: Chính phủ luôn trân trọng và lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, của đồng chí, đồng bào về phát triển kinh tế xã hội nói chung và về phát triển khoa học công nghệ nói riêng, để cùng góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thủ tướng đề nghị: “Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, nghiên cứu các chính sách đột phá về khoa học công nghệ; không ngừng quan tâm, động viên các cấp, các ngành, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân; tận dụng, phát huy xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung sáng tạo, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm và ý tưởng có tính ứng dụng cao, thúc đẩy, tăng năng suất lao động, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

                
      
      Trao giấy chứng nhận    cho 72 công trình, giải pháp được tuyển chọn trong Sách Vàng sáng    tạo Việt Nam 2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hỗ trợ tích cực, phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam các cấp để hưởng ứng, triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong phạm vi cả nước, tránh hình thức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam và toàn dân tộc, qua đó hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển tài năng sáng tạo của con người Việt Nam. Đồng thời đề nghị tiếp tục cho ra mắt Sách Vàng sáng tạo Việt Nam hàng năm để công bố rộng rãi, làm phong phú và tôn vinh các công trình, giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu, hữu ích trong xã hội, góp phần thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ, đưa sản phẩm khoa học công nghệ đi vào cuộc sống.

Lại Hoa/VOV