Bình Thuận chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản và tại nhà

Xã hội - Ngày đăng : 10:07, 09/04/2020

BT- Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại Công văn số 972/BHXH-TCKT ngày 25/3/2020 và Công văn số 1020/BHXH-TCKT ngày 30/3/2020 về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4, 5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, BHXH tỉnh Bình Thuận đã khẩn trương phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả và trình UBND tỉnh Bình Thuận.

Ngày 6/4/2020, UBND tỉnh Bình Thuận có Công văn số 1283/UBND-KGVXNV thống nhất phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM: Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người hưởng; với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt: Bưu điện tỉnh sẽ tổ chức chi trả tại nhà theo địa chỉ người hưởng đã đăng ký, không tổ chức chi trả tại phường/xã/thị trấn và bưu cục bưu điện để tránh tập trung đông người.

Trong trường hợp người hưởng có nhu cầu đặc biệt, không thể nhận tiền theo lịch chi tại nhà của bưu điện, người hưởng liên hệ với bưu điện để được hướng dẫn giải quyết. Đối với người hưởng thuộc các địa bàn bị cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 lập danh sách các đối tượng hưởng thuộc địa bàn cách ly, tổ chức lực lượng chi trả ngay sau khi hết thời hạn cách ly.

Thời gian chi trả bằng tiền mặt bắt đầu từ ngày 16/4/2020 và kết thúc vào ngày 5/5/2020. Sau thời gian này, Bưu điện tỉnh sẽ rà soát các trường hợp chưa nhận để tiếp tục hoàn thành việc chi trả.

Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chi trả, đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người hưởng biết về phương thức, thời gian và địa điểm chi trả, thực hiện và yêu cầu người hưởng phải đeo khẩu trang khi nhận tiền để đảm bảo an toàn trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Hoàng Hà