Làm việc với Đảng ủy phường Xuân An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo: Tiếp tục rà soát, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc

Chính trị - Ngày đăng : 08:53, 10/08/2017

BT- Chiều 8/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Xuân An (TP.Phan Thiết) trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng bộ phường Xuân An có 9 chi bộ/298 đảng viên. Qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đến nay tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phường ổn định, chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; nội bộ đoàn kết, chưa phát hiện những biểu hiện: “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy phường Xuân An xác định có 2 bức xúc của địa phương cần tập trung xử lý gồm: tệ nạn xã hội và vấn đề rác thải. Qua lãnh đạo giải quyết, hiện nay số người nghiện ma túy trên địa bàn là 26 (không tăng, không giảm so cùng kỳ), phường đã vận động được 11 người nghiện tham gia uống methadone, lập hồ sơ đưa 6 người nghiện vào diện quản lý theo Nghị định 111 của Chính phủ (vượt chỉ tiêu thành phố giao). Đối với vấn đề rác thải, hầu hết các hộ dân đều để rác trước nhà để xe của Công ty Dịch vụ môi trường đến thu gom, nên hạn chế được tình trạng vứt rác bừa bãi như trước đây.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự nghiêm túc và những nỗ lực của phường Xuân An trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Về hướng đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy phường Xuân An phải tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục rà soát và chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên trên địa bàn, trong đó có vấn đề phạm pháp hình sự. Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những đơn thư, kiến nghị của công dân; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát trong nội bộ về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.                              

LÊ PHÚC