Ban Quản lý rừng phòng hộ Lòng Sông – Đá Bạc: Hiệu quả giao khoán bảo vệ rừng

Kinh tế - Ngày đăng : 13:43, 28/03/2016

BT- Ban Quản lý rừng phòng hộ Lòng Sông – Đá Bạc (Tuy Phong) đang thực hiện giao khoán bảo vệ rừng 04 cho đồng bào DTTS các xã Phan Dũng, Phong Phú, Vĩnh Hảo 3.016 ha cho 76 hộ nhận khoán. Tổng diện tích rừng tự nhiên được giao khoán theo các dự án được triển khai với diện tích 5.485 ha/27.729 ha cho 131 hộ nhận khoán. Đại diện Ban Quản lý rừng phòng hộ Lòng Sông – Đá Bạc cho biết: Các hộ đồng bào được giao khoán đều có ý thức bảo vệ rừng, chưa có trường hợp nào vi phạm hợp đồng. Cuộc sống của các hộ dân đa phần rất khó khăn nên số tiền nhận được từ việc giao khoán giúp họ trang trải cuộc sống.
                
Lực lượng bảo vệ rừng tuần tra.

Diện tích giao khoán cho các hộ, rừng ít bị tác động, ngày càng được phục hồi và phát triển tốt. Việc tổ chức kiểm tra, tuần tra bảo vệ rừng thường xuyên hoặc đột xuất nên kịp thời ngăn chặn và xử lý việc phá rừng. Cụ thể hàng quý, đơn vị tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả nhận khoán  bảo vệ rừng của các hộ qua đi kiểm tra thực địa. Đơn vị chia các hộ nhận khoán thành từng tổ, mỗi tổ từ 7 – 10 hộ, cử tổ trưởng, tổ phó có nhiệm vụ thông báo cho các hộ trong tổ tham gia tuần tra giữ rừng theo lịch tuần tra do đơn vị gửi trước hàng quý. Đơn vị và các hộ nhận khoán thống nhất cùng nhau thực hiện mỗi hộ trực tiếp tuần tra rừng ít nhất phải đạt 2 lần 1 tháng. Mỗi lần tuần tra thời gian là 3 ngày 2 đêm, có lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách cùng tham gia.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay việc thanh toán tiền công cho các hộ dân chậm trễ. Điều này làm các hộ bức xúc, khiếu nại đơn vị, chưa kể khi chưa nhận tiền công khoán dẫn đến việc điều động các hộ tham gia giữ rừng gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, để các hộ nhận khoán ngày càng gắn bó và có trách nhiệm hơn với diện tích rừng được giao khoán, đơn vị đề nghị cấp thẩm quyền xem xét tăng thêm tiền công nhận khoán từ 200.000 đồng/ha/năm như hiện nay lên 400.000 đồng/ha/năm.

    
      Hiện nay, tổng diện tích giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn các huyện   Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình chiếm 66% tổng diện tích giao khoán   bảo vệ rừng của toàn tỉnh với 88.965 ha. Trong đó, diện tích giao khoán   rừng phòng hộ là 48.971 ha và rừng sản xuất 39.994ha. Theo đánh giá của   ngành lâm nghiệp, việc thực hiện công tác giao khoán bảo vệ rừng trong   thời gian qua đã duy trì ổn định diện tích rừng trên các lâm phần được   giao khoán, hạn chế nạn chặt phá rừng trái phép, đời sống của hộ nhận   khoán bảo vệ rừng từng bước được nâng lên.

Thanh Duyên