Điểm sáng “Tính ứng dụng công nghệ thông tin”

Đời sống - Ngày đăng : 14:40, 30/09/2021

BT- Cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư là vấn đề mang tính cấp thiết và luôn được Bình Thuận tích cực tìm kiếm các giải pháp phù hợp nhằm triển khai đem lại hiệu quả thiết thực. Vì vậy việc nghiên cứu, đánh giá Năng lực điều hành cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) lần đầu tiên được thực hiện cũng thể hiện nỗ lực của tỉnh đối với vấn đề này...
Ứng dụng công nghệ thông tin được các sở, ngành, địa phương quan tâm nhằm phục vụ hiệu quả cải cách thủ tục hành chính (Ảnh minh họa).

Theo kết quả khảo sát DDCI Bình Thuận năm 2020 chính thức công bố vào giữa quý III/2021 vừa qua, chỉ số “Tính ứng dụng công nghệ thông tin” được ghi nhận như một điểm sáng nổi bật. Bởi chỉ số này nhận được sự đánh giá rất tích cực từ phía cộng đồng doanh nghiệp, thêm nữa “Tính ứng dụng công nghệ thông tin” là chỉ số thành phần mới so với bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được nhóm nghiên cứu đề xuất đưa vào DDCI Bình Thuận.

Trong năm qua, Sở Giao thông Vận tải, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Khoa học - Công nghệ là 3 đơn vị dẫn đầu về chỉ số thành phần “Tính ứng dụng công nghệ thông tin” (lần lượt đạt số điểm 8,73 - 8,65 - 8,63). Nhưng nhìn chung, hầu hết đều có số điểm khá tương đồng ở khía cạnh chất lượng “Dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành”, “Doanh nghiệp thường xuyên được thông báo, tuyên truyền văn bản pháp luật từ sở, ban, ngành thông qua website, email hoặc tin nhắn điện thoại”… Điều này cho thấy, các sở, ban, ngành của tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận thông tin, giải quyết thủ tục hành chính.

Ở khối chính quyền địa phương, chỉ số “Tính ứng dụng công nghệ thông tin” có số điểm trung vị đạt 7,72 điểm và dẫn đầu trong 9 chỉ số thành phần (Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc là 2 địa phương dẫn đầu về chỉ số này, lần lượt đạt số điểm 8,56 - 8,40). Khảo sát cũng cho thấy, các tiêu chí thành phần như “Dịch vụ hỏi đáp trực tuyến trên website”, “Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan đến doanh nghiệp” đều đạt điểm số khá cao. Mặt khác, kết quả còn ghi nhận có 55,75% doanh nghiệp được khảo sát đánh giá “Dịch vụ công trực tuyến do UBND huyện, thị cung cấp có chất lượng tốt”, ngoài ra 63,84% cho rằng “Doanh nghiệp có thường xuyên được thông báo, tuyên truyền văn bản pháp luật từ chính quyền địa phương thông qua website, email hoặc tin nhắn điện thoại”.

Với kết quả của Bộ chỉ số DDCI, Bình Thuận kỳ vọng đây sẽ là giải pháp đồng bộ để cải thiện chất lượng điều hành kinh tế, giúp tỉnh bứt phá trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Với chỉ số “Tính ứng dụng công nghệ thông tin” cũng được các sở, ngành và chính quyền các địa phương quan tâm triển khai, tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm 2021. Qua đó hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến hay các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của cơ quan hành chính nhà nước…

Dựa trên nguyên tắc thực hiện, kết quả rút ra từ khảo sát DDCI phải có ý nghĩa đối với việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực điều hành kinh tế cấp sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Vì vậy việc phân tích DDCI cũng chỉ ra những điểm đã làm tốt, những điểm còn hạn chế để các sở, ngành, chính quyền địa phương có định hướng cải cách phù hợp. Từ đó góp phần vào nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chung của toàn tỉnh một cách hiệu quả và bền vững.

 Chẳng hạn như với chỉ số “Tính ứng dụng công nghệ thông tin”, doanh nghiệp mong muốn chính quyền địa phương nên có kênh thông tin liên ngành kết nối với nhau để doanh nghiệp chỉ cần nộp thông tin hồ sơ của mình thì các sở, ban, ngành… có thể tự truy cập lấy thông tin. Chứ không phải bắt buộc doanh nghiệp phải nộp báo cáo, cung cấp cùng 1 nội dung cho nhiều đơn vị, sở, ban, ngành khác nhau. (Trích phỏng vấn DDCI).

QUỐC TÍN