Phú Quý sớm hoàn thành công tác bầu cử

Bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp - Ngày đăng : 15:31, 22/05/2016

BTO - Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Phú Quý: Tính đến 13h10 chiều nay, 19.424 cử tri của huyện đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đạt tỉ lệ 100%. Trong 5 đơn vị bầu cử thì đơn vị xã Ngũ Phụng hoàn thành bầu cử sớm nhất. Trong lần bầu cử này, xã Ngũ Phụng có 6.078 cử tri tham gia bỏ phiếu. Như vậy, huyện Phú Quý là đơn vị đầu tiên trong tỉnh hoàn thành công tác bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Hiện tại, Ủy Ban bầu cử huyện Phú Quý đã yêu cầu các đơn vị, tổ bầu cử tiến hành niêm phong, bảo vệ hòm phiếu chờ chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh để tiến hành các bước theo quy định.

Nguyễn Luân – Châu Thọ