Chủ tịch UBND tỉnh thị sát dự án hồ thủy lợi La Ngà 3

Kinh tế - Ngày đăng : 19:06, 15/10/2021

BTO- Sáng 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong đã có chuyến thị sát, kiểm tra thực tế vị trí đề xuất xây dựng khu tái định cư, định canh dự án hồ thủy lợi La Ngà 3 (khu Đan Lâm và Đan Quách). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 (chủ đầu tư) và 2 huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong và đoàn công tác trong chuyến thị sát.

Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 (Ban 7) cho biết, dự án hồ thủy lợi La Ngà 3 có tổng vốn đầu tư trên 7.680 tỷ đồng, cấp nước cho sản xuất nông nghiệp (dự kiến khoảng 77.000 ha) của 2 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai; cấp nước sinh hoạt, công nghiệp cho 2 tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, kết hợp phát điện… Dự kiến dự án có dung tích khoảng 470 triệu m3. Dự án sẽ làm ngập hầu hết diện tích đất mà các hộ dân hiện đang sinh sống tại các bản 1, 2, 3 của xã La Ngâu. Dân số bị ảnh hưởng bởi dự án tại thời điểm tháng 5/2021 theo phương án kiến nghị là 588 hộ/2.140 khẩu. Dự kiến đến năm 2025 là 647 hộ/2.388 khẩu.

Trên cơ sở tham vấn nguyện vọng của người dân tái định cư và chính quyền, Ban 7 đã đề xuất 2 phương án, trong đó phương án 2 được hầu hết đồng bào thuộc diện phải di dời lựa chọn. Đó là thu hồi khoảng 914 ha tại khu vực Đan Quách (xã La Dạ, Hàm Thuận Bắc) hiện đang là rừng tự nhiên sản xuất (hiện trạng rừng hỗn giao gỗ, tre nứa, gỗ tự nhiên núi đất…) thuộc lâm phần của Ban QLRPH Hàm Thuận- Đa Mi để xây dựng khu tái định cư, định canh tập trung. Đầu tư đồng bộ các điểm dân cư nông thôn và khu trung tâm xã theo tiêu chuẩn xã nông thôn mới…

Sau khi nghe các ý kiến của sở, ban, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong đánh giá, bước đầu chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã có khảo sát liên quan đến bồi thường, tái định cư, có những thông tin cần thiết. Đối với yêu cầu chung của hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cần tiếp tục triển khai việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho đến khi dự án có chủ trương đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, bước đầu cho thấy phương án 2 là phù hợp. Tuy nhiên, phải có thông tin chung về một số việc đặt ra. Lưu ý thông tin toàn bộ khu vực xung quanh của dự án phải đảm bảo chính xác, chặt chẽ, cần căn cứ yếu tố liên quan đến tập quán sản xuất sinh sống và mong muốn, nguyện vọng của bà con, nhất là điều kiện sản xuất, sinh hoạt nơi đến tái định canh, định cư phải bằng hoặc tốt hơn hiện nay…

Theo đó, đối với Ban 7, trên nền phương án đã chọn, cần cố gắng sớm có báo cáo cho UBND tỉnh trong tháng 10/2021, trên cơ sở được Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến, cơ quan tư vấn xác định phương án này khả thi nhất. Đồng thời, đề xuất với Bộ Nông nghiệp và PTNT về dự kiến của tỉnh, trong giai đoạn lập hồ sơ, tách hợp phần bồi thường, giao UBND tỉnh tổ chức...

Đối với huyện Tánh Linh cần có rà soát đầy đủ, chính xác về những diện tích liên quan bồi thường tái định cư trên địa bàn; khảo sát nguyện vọng của bà con liên quan đến ngành nghề sinh sống, trồng cây lâu năm. Đồng thời phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tính toán phương án quy hoạch kế hoạch sử dụng đất để bổ sung.

Với huyện Hàm Thuận Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu có thông tin đánh giá lại hiện trạng của 2 vị trí sẽ hình thành khu tái định cư.  

Riêng Sở Nông nghiệp và PTNT làm đầu mối thông tin chung cho 2 huyện và Ban 7, nắm thông tin về đất rừng, các loại rừng, có dự kiến đề xuất về trình tự thẩm quyền.

Kiều Hằng