TP. Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc: Dừng tạm thời vận tải khách đường bộ

Đời sống - Ngày đăng : 19:02, 06/11/2021

 BTO- Tối 6/11, sau khi rà soát về tình hình dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã có Văn bản 3262 trình UBND tỉnh tham mưu về việc dừng toàn bộ hoạt động vận tải khách đường bộ (bao gồm: xe vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh và nội tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, xe kinh doanh vận tải khách du lịch) đi/đến thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc từ 00 giờ ngày 8/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Ông Nguyễn Tấn Lê – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, đối với hoạt động vận tải khách đường bộ tại thị xã La Gi và các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 3110/HD-SGTVT ngày 23/10/2021 của Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận (xác định cấp độ dịch theo địa bàn cấp xã). Quá trình thực hiện, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình, văn bản chỉ đạo của cấp trên và thông báo cấp độ dịch của UBND tỉnh để điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch bệnh và đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân…

Trần Thi