Giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước

Kinh tế - Ngày đăng : 09:19, 02/12/2021

BTO- Cục Thuế tỉnh cho biết, thực hiệnNghị định 103 của Chính phủ vừa mới ban hành (26/11), bắt đầu từ ngày 1/12/2021 đến ngày 31/5/2022 sẽ áp dụng việc giảm lệ phí trước bạ nộp lần đầu với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước, mức giảm là 50% so với quy định hiện hành.

Theo đó, Nghị định 103 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ-moóc, hoặc sơ-mi rơ-moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước mức thu lệ phí trước bạ mới chỉ bằng 50% so với trước và được áp dụng từ ngày 1/12/2021. Nghị định cũng nêu rõ, từ ngày 1/6/2022 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 20 ngày 21/2/2019 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140 ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, các nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)...

Đây là lần thứ 2 trong 2 năm qua, lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm một nửa trước những khó khăn, tác động của dịch Covid-19 đến doanh nghiệp sản xuất trong nước. Giảm phí trước bạ không giúp giảm giá xe nhưng sẽ giảm các chi phí phải đóng để sở hữu một chiếc xe. Việc giảm loại phí này cũng nhằm kích cầu tiêu dùng thị trường xe ô tô trong nước.

T.D