Kỷ luật nguyên nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai Bình Thuận

Pháp luật - Ngày đăng : 10:34, 01/12/2021

BTO- Vừa qua, bà Nguyễn Thị Minh Hoàng - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Thuận đã ký Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Văn Luyến, đảng viên, nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Phan Thiết (nguyên nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai Bình Thuận). Với trách nhiệm đảng viên, nhân viên Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, ông Lê Văn Luyến đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 1.080 m2 đất rừng sản xuất tại khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết cho công dân không đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và quy định của UBND tỉnh.

 Sai phạm trên làm ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, ảnh hưởng đến đơn vị công tác và uy tín của bản thân cá nhân ông Luyến.

Căn cứ điểm d, khoản 1 Điều 30, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Văn Luyến bằng hình thức khiển trách.

K.N