Bắc Bình: Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Giáo dục - Thanh niên - Ngày đăng : 06:28, 01/12/2021

BT- Thời gian qua, huyện Bắc Bình đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT); tuyển chọn lao động trên địa bàn huyện đi làm việc trong và ngoài tỉnh, kể cả ở nước ngoài. Qua đó, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có công ăn việc làm ổn định mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho LĐNT.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Bắc Bình. (Ảnh tư liệu)

Đào tạo gần 7.500 LĐNT

Theo đại diện lãnh đạo huyện Bắc Bình, xác định đào tạo nghề cho LĐNT và giải quyết việc làm là một trong những nội dung mang tính chiến lược quan trọng, góp phần giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Huyện Bắc Bình đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để tuyển sinh, đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt. Theo đó, hàng năm UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác đào tạo nghề cho LĐNT bằng các hình thức khác nhau như: Tuyên truyền trên thông tin đại chúng, tư vấn trực tiếp, phát tờ rơi... Mặt khác, lồng ghép nhiều buổi tọa đàm với chủ đề “Thực trạng và giải pháp công tác tuyển sinh, đào tạo nghề trên địa bàn huyện”. Cộng tác viên, tuyên truyền viên đều là trưởng thôn, khu phố nên công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm được thường xuyên, sát dân. Chính vì vậy, công tác tuyển sinh, đào tạo nghề cho LĐNT ở huyện Bắc Bình có nhiều chuyển biến. Đặc biệt, việc đào tạo nghề theo nhu cầu người lao động đã đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng lao động của thị trường lao động.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, kết quả đào tạo nghề LĐNT qua các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. 10 năm qua, tổng số lao động được đào tạo gần 7.500 người; hàng năm, trên địa bàn huyện đã giải quyết trên 2.500 lao động có thu nhập ổn định. Để đạt được kết quả trên, UBND huyện đã tổ chức thực hiện các chương trình, dự án dạy nghề, giải quyết việc làm được lồng ghép với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của cấp xã. Công tác giáo dục nghề nghiệp đã được phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành của huyện. Người dân cũng đã nâng cao nhận thức về việc làm, về thu nhập, nên đa số đã tự tạo việc làm hoặc đi tìm việc làm trong hay ngoài tỉnh, không còn trông chờ ỷ lại vào Nhà nước. Không chỉ vậy, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm đã giúp nhiều lao động là đối tượng đặc thù, yếu thế vượt qua khó khăn để có việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

Nâng cao chất lượng đào tạo

Thời gian tới, huyện Bắc Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về công tác đào tạo nghề cho LĐNT. Qua đó, nâng cao nhận thức về vị trí và tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tạo thêm việc làm cho người lao động góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của huyện. Đồng thời, chú trọng tư vấn, tuyển sinh đào tạo nghề và việc làm cho người LĐNT sát thực tế, cụ thể hơn, giúp người dân hiểu biết các chủ trương, chính sách, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường sự phối hợp, liên kết giữa các cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp trong việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động sau học nghề; thực hiện đa dạng các hình thức đào tạo nghề, mở rộng các đối tác đào tạo.

Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo nghề: Xây dựng và đào tạo đội ngũ giáo viên, giảng viên, thực hiện tốt chính sách đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên, giảng viên. Đổi mới phương thức giảng dạy, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo, giáo trình đào tạo. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ sở đào tạo nghề; gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp ký kết các hợp đồng đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện sẽ tăng cường thông tin thị trường lao động, đặc biệt là khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài huyện, cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của một số doanh nghiệp lớn ngoài tỉnh đang thu hút nhiều lao động...

KIM ANH