Ông Hồng không đủ điều kiện bồi thường về đất

Bạn đọc - Ngày đăng : 07:53, 25/11/2021

BT- Ông Tsằn Mềnh Hồng, khu phố Bắc Sơn, thị trấn Lương Sơn, Bắc Bình kiến nghị các ngành chức năng huyện xem xét bồi thường 4.712,2 m2 đất của ông đã nhận chuyển nhượng của bà Lư Thị Thanh Thủy, nằm trong dự án hồ chứa nước Sông Lũy tại xã Phan Lâm (Bắc Bình).

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Nguồn gốc diện tích đất 4.712,2 m2 của ông Tsằn Mềnh Hồng đã nhận chuyển nhượng của bà Lư Thị Thanh Thủy tại xã Phan Lâm, trước năm 2017 là đất 3 loại rừng thuộc tiểu khu 82B do Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy quản lý. Năm 2015, có một số hộ dân đã đến lấn chiếm tác động trồng các loại cây, nên Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy đã lập biên bản hiện trường toàn bộ diện tích bị lấn chiếm, trong đó có 4.712,2 m2 đất (của ông Hồng), nhưng không quy được chủ. Việc ông Hồng và bà Thủy viết giấy tay sang nhượng đất cho nhau là không có cơ sở pháp lý để bồi thường về đất, vì đây là việc tự thỏa thuận giữa các bên chưa được chính quyền chấp thuận và đất không có một trong các loại giấy tờ mang tính pháp lý có liên quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Tại thời điểm thu hồi đất để thực hiện dự án hồ chứa nước Sông Lũy thì diện tích 4.712,2 m2 của ông Hồng là đất chưa sử dụng do UBND xã Phan Lâm quản lý. Căn cứ khoản 1 Điều 82 Nghị định số 43/2014 của Chính phủ có quy định: Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1/1/2008 mà đất đó chưa được cấp giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đối chiếu với các quy định trên, diện tích 4.712,2 m2 đất nông nghiệp do ông Hồng mới nhận chuyển nhượng của bà Thủy vào năm 2011 (theo hồ sơ ông Hồng cung cấp) là sau thời điểm ngày 1/1/2008 và không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của xã Phan Lâm. Do đó, diện tích đất của ông Hồng không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng nghĩa với việc không đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật. Đơn kiến nghị của ông Hồng không có cơ sở để xem xét giải quyết.  

Tuấn Anh