Sớm thi công thêm đường dây trung thế phục vụ nhân dân

Bạn đọc - Ngày đăng : 07:40, 22/11/2021

BT- Một số hộ dân ở thôn 4, xã La Dạ, Hàm Thuận Bắc đã kiến nghị Điện lực Hàm Thuận Bắc sớm đầu tư thi công thêm đường dây trung thế, hạ thế tại xóm 4, thôn 4, xã La Dạ, vì các hộ dân đã tự phát kéo đường dây hạ thế về sử dụng theo dạng dây chuyền, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, giá điện cao và gây nguy hiểm đến tính mạng của nhân dân.

Qua tìm hiểu: Năm 2015, Điện lực Hàm Thuận Bắc đã đầu tư thi công đường dây trung thế, hạ thế, trạm biến áp để cung cấp điện cho các hộ dân tại khu vực thôn 4, xã La Dạ, sử dụng thắp sáng, sản xuất. Tuyến đường dây trung thế được thi công, từ ngã 3 La Dạ - Đa Mi chạy dọc theo tuyến đường quốc lộ 55, với tổng chiều dài khoảng 2 km (kể cả đường dây trung thế, hạ thế). Tại thời điểm thi công, lưới điện trung thế, hạ thế đã phủ kín các hộ dân trong thôn 4, xã La Dạ, ở dọc theo tuyến đường quốc lộ 55. Tuy nhiên, sau khi các hộ dân có đơn kiến nghị, Điện lực Hàm Thuận Bắc đã tiến hành khảo sát thực tế cho thấy: Tại vị trí trụ điện hạ thế (trụ cuối) của trạm biến áp thôn 4, xã La Dạ có khoảng 10 điện kế của các hộ dân gắn tại trụ điện. Các hộ dân đã tự đầu tư kéo đường dây hạ thế sau điện kế, với chiều dài khoảng 2 km để cung cấp điện cho 20 hộ dân sử dụng thắp sáng, sản xuất, không đúng theo quy trình kỹ thuật của ngành điện. Đa số các hộ dân tự phát kéo điện về nương rẫy để sử dụng theo kiểu dây chuyền, không theo tiêu chí phát triển của khu dân cư, cụm dân cư.

Trước nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân, Điện lực Hàm Thuận Bắc đã khảo sát thực tế ghi nhận và sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư thi công thêm đường dây trung thế, hạ thế tại thôn 4, xã La Dạ trong giai đoạn 2022 – 2026, nhằm đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão.

Tuấn Anh