Phan Thiết: Đến tận nhà để lo cho dân

Phóng sự ảnh - Ngày đăng : 19:53, 18/11/2021

Trong những ngày F0 liên tục tăng cao, yêu cầu phủ vắc xin toàn dân càng đặt ra cho các cấp chính quyền phải đẩy mạnh, Phan Thiết đã thực hiện mọi giải pháp để tiêm vắc xin cho người dân.

Bảo Ngọc

  • Đến tận nhà để tiêm vắc xin cho dân
  • Đến tận nhà để tiêm vắc xin cho dân
  • Đến tận nhà để tiêm vắc xin cho dân
  • Đến tận nhà để tiêm vắc xin cho dân
  • Đến tận nhà để tiêm vắc xin cho dân
  • Đến tận nhà để tiêm vắc xin cho dân