Giám sát thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính tại thị trấn Phan Rí Cửa và UBND huyện Tuy Phong 

Chính trị - Ngày đăng : 09:09, 04/12/2021

BTO- Chiều 3/12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do ông Nguyễn Hữu Thông - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021” tại thị trấn Phan Rí Cửa và UBND huyện Tuy Phong.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, thị trấn Phan Rí Cửa chủ động tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương sắp xếp ĐVHC; triển khai tốt việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri tận hộ gia đình đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định, đúng đối tượng, nên việc triển khai thực hiện sắp xếp các ĐVHC đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn. Đối với cấp ủy Đảng, hợp nhất Đảng bộ thị trấn Phan Rí Cửa với Đảng bộ xã Hòa Phú, thành Đảng bộ thị trấn Phan Rí Cửa. Đối với bộ máy chính quyền, sắp xếp, tổ chức lại HĐND và UBND thị trấn. Việc bố trí số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở ĐVHC mới thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 34 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Đối với việc đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, hiện nay UBND thị trấn đang phối hợp với các ngành chức năng của huyện và của tỉnh thực hiện trình tự hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phan Rí Cửa…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Thông - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao quyết tâm của tập thể lãnh đạo cấp uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN, cả hệ thống chính trị huyện Tuy Phong và thị trấn Phan Rí Cửa trong thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bước đầu đạt những kết quả đáng khích lệ. Thời gian tới, đề nghị thị trấn Phan Rí Cửa tiếp tục ổn định tổ chức, duy trì hoạt động của cấp ủy Đảng, bộ máy chính quyền địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội ở địa phương để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Khi nhu cầu giải quyết công việc hành chính của người dân tăng cao, cần phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Ông Nguyễn Hữu Thông phát biểu tại buổi giám sát

Bên cạnh đó, tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm trong công việc, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Duy trì ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục; chăm lo sức khỏe cộng đồng nhất là trong khi dịch bệnh Covid -19 vẫn còn diễn biến phức tạp; gắn với phát triển kinh tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, nhất là trật tự an toàn xã hội tại địa phương…

Để chuẩn bị triển khai, thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính trong giai đoạn 2022 – 2030, đề nghị UBND huyện Tuy Phong tiếp tục chỉ đạo, rà soát các tiêu chuẩn đơn vị hành chính theo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thì UBND huyện bắt tay triển khai ngay, tránh bị động…

T.HÀ